زنان می‌توانند چند همسر داشته باشند!   

«احمد عبدالرحیم سایح» استاد عقیده و فلسفه در دانشگاه الأزهر مصر چند روز پیش طی اظهاراتی جنجال برانگیز گفت: "چند همسری" در اسلام و شریعت اسلامی وجود ندارد و این کار فقط در مورد زنان مطلقه و بیوه جایز است.

"سایح" در ادامه افزود: مطرح کردن موضوع "تعدد زوجات" یعنی داشتن نگاهی پست و بی ارزش به زن. این موضوع در داستان‌ها و اسطوره‌های تاریخی وجود داشته اما مسلمانان به مرور زمان آن را وارد دین مبین اسلام کرده‌اند. از صفات خداوند متعال "عدالت" است از همین رو در صورت درست بودن ادعای "چند همسری، عدالت خداوند ایجاب می‌کند که زنان نیز مانند مردان چند همسر شوند.

این استاد دانشگاه الأزهر در ادامه گفت: تمام آیاتی که در مورد "چند همسری" در قرآن کریم آمده، نشان می‌دهد که این مسأله در اسلام جایز نیست و فقط در مورد زنان بیوه و مطلقه جایز است. برای مثال خداوند می‌فرماید: «وإن خفتم ألا تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء..» (سوره نساء).

"احمد عبدالرحیم سایح" افزود: می‌بینیم که در ابتدای این آیه "إن"‌ شرطیه آمده و شرط کردن در اینجا به معنی عدم جواز به انجام این کار است.

اما "شیخ علی عبدالباقی" دبیرکل مجمع تحقیقات و پژوهش های اسلامی در واکنش به این اظهارات "احمد سایح" گفت: تمام فقها و علمای دینی بدون استثنا بر جایز بودن "تعدد زوجات" توافق دارند و آن را جایز و شرعی می‌دانند.

منبع: شیعه آنلاین