نحوه فعالیت فرقه وهابیت در ایران

اخبار بدست آمده از گسترش فعالیت ها و تبلیغات وهابیون دربرخی استان های جنوبی کشور حکایت دارد

.

به گزارش جوان آنلاین،فعالیت های فرقه وهابیت درکشورمان در دامنه ای از مناطق مرزی اعم از جنوب،غرب و شرق کشورتشدید شده و در دو قالب فرهنگی و اجتماعی در حال پی گیری است

.

توزیع کتاب های ترویج کننده عقاید انحرافی فرقه وهابیت به زبان فارسی و نیز برخی کتب در اهانت به عقاید شیعه و اختلاف افکنی میان برادران شیعه و سنی در قالب اعزام برخی مبلیغن به کشور از جمله اقدامات در قالب فرهنگی است

.

همچنین این فرقه با حمایت مالی از یکی از کشورهای عربی هزینه های هنگفتی را برای راه اندای فعالیت های اقتصادی ،تشویق گروه های هدف به ازدیاد زاد و ولد برای تغییر ترکیب جمعتی ، تسهیلات به جوانان برای فعالیت های اقتصادی ،مونوپل کردن واردات برخی اقلام به گروه های هدف خود ،کمک برای برای نام گذاری فرزندان خانواده ها برای نام های مورد علاقه این فرقه و... در چارچوب قالب اقتصادی خود انجام می دهند

.

گفته می شود این اقدامات تنها منحصر به ایران نبوده و د ردیگر کشورهای عربی نیز سالانه بیش از 30 تا 40 میلیون دلار جهت تبلیغ فرقه وهابیت هزینه می شود

.